English | Nederlands

Stadstat

Stadstat is een Nederlands initiatief, afgeleid van populaire Amerikaanse methoden: Compstat (politie VS) en Citistat (gemeente Baltimore).

Het initiatief heeft tot doel de afstand tussen de burger en de politiek te verkleinen, zodat de politiek snel(ler) op signalen uit de maatschappij kan reageren en het beleid erop kan aanpassen. Dit wordt gedaan op basis van concrete, statistische informatie (tabellen, grafieken en kaarten).

De eerste uitwerking hiervan is te vinden op de internetsite van de gemeente Amsterdam: Stadstat Amsterdam.

Stadstat Amsterdam

Stadstat Amsterdam is bedoeld om bewoners meer te betrekken bij de prestaties van het stadsbestuur (transparantie).

Wethouder Lodewijk Asscher (Amsterdam) over Stadstat: "Een prachtig systeem. Meer openheid over onze prestaties zorgt er hopelijk voor dat Amsterdammers ons sneller aanspreken als het niet goed gaat. Wat dan weer moet leiden tot beter presteren.".

Naar Stadstat Amsterdam

Zie ook: http://amsterdam.nl/stad_in_beeld/feiten_cijfers/stadstat_amsterdam